ראש המרכז לממשל תאגידי ע"ש משפחת אקרמן
ראש המרכז לממשל תאגידי ע"ש משפחת אקרמן

פרופ' מני עבודי

טלפון
פקס
03-738-4040
דוא"ל
menachem.abudy@biu.ac.il
משרד
322,בניין:504
תחומי עניין

נזילות, ממשל תאגידי, תגמול מבוסס הון, מימון התנהגותי

שעות קבלה
בתאום מראש
תיבת דואר
56
תחומי מחקר
  קורות חיים

  2004-2010 תלמיד דוקטורט (מסלול ישיר), בתחום מימון חשבונאות, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב

  נושא: "השפעת העדר-סחירות ומיסוי על שווי תגמול מבוסס הון".

  מנחה: פרופ' שמעון בנינגה ז"ל

  2001-2003 MBA בהתמחות מימון (בהצטיינות), אוניברסיטת תל אביב

  1995-1999 תואר ראשון בכלכלה ובמשפטים (בהצטיינות), אוניברסיטת תל אביב

   

  מחקר

  בסיס נתונים בעקבות מענק 1619/19 של הקרן הלאומית למדע (נתוני מניות וחברות לא דואליות ממדד תל אביב 125 שפרסמו דוחות כספיים מחוץ לשעות המסחר).

  הקובץ משמש לצרכי מחקר בלבד ומוגן בססמא. המעוניינים מוזמנים לפנות אלי למייל. 

  קורסים

  70-703 סמינריון במימון

  70-631 מימון חברות

  70-617 שיטות כמותיות במימון

   

   

  פרסומים

  פרסומים באנגלית - ראו כאן

  פרסומים בעברית:

  האם תעריפי הביקורת ירדו והכנסתם של משרדי ראיית החשבון נפגעה בעקבות החובה לגילוי שעות ביקורת? (עם אלי אמיר, שי לוי ואפרת שוסט), חידושים בניהול 11, 132-146.

  שתיקה שווה זהב? כיצד מגבלות על דיווח משפיעות על חוסר הסכמה בין משקיעים (עם אפרת שוסט), תיאוריה ופרקטיקה בניהול 2, 23-32.

  השפעותיו של החוק להגבלת שכר בכירים בתאגידים פיננסים (עם דן עמירם, עודד רוזנבאום ואפרת שוסט), חידושים בניהול 9, 42-52.

  מסחר באג"ח חברות בבורסת תל אביב (עם אבי וואהל), חידושים בניהול 2, 82-91.

  שינויים באחזקות בעלי השליטה – עוד דרך להשגת טובות הנאה פרטיות? (עם איל יניב, בני לאוטרבך ואורן קאפח), רבעון לכלכלה, 2012, 59 (1-2), 111-130.

  האופציות פתוחות (עם אפרת שוסט), רואה החשבון 29, עמ' 94-98, מרץ 2012.

  שנאת סיכון, הערך הנתפס והערך הכלכלי של תגמול הוני לעובדים – האם אופציות הן כלי תגמול יעיל? (עם אפרת שוסט), מכון יוסף קסירר למחקר בחשבונאות, נובמבר 2011.

  תאריך עדכון אחרון : 05/12/2023