תלמידי תואר שלישי

שם נושא המחקר מנחה
אבינועם בלום

מימון

אופיר ספיר

מערכות מידע

אילן גילדין

מימון

 

בן עמי רויטל שיווק
גברת

מערכות מידע

דוד איציק מערכות מידע
דרור קדוש

מערכות מידע

הורוויץ לביא עדי

יזמות וקבלת החלטות משקיעים

חייט הראל

מערכות מידע

טבצ'ניק יצחק

ניהול והתנהגות ארגונית

לויטה-וקנין שרון

ניהול

יהודה סלהוב סלהוב יהודה

ניהול

איילת ספיר ספיר איילת

ניהול והתנהגות ארגונית

ענבר אליה

שיווק

פודקמיין יעל שיווק
פלוטוב פבל

מערכות מידע

קריסה גיל מימון