גזיאל-יבלוביץ מיכל

תואר
Ph.D.
דוא"ל
michal.gaziel@gmail.com
נושא המחקר
מערכות מידע
שנת קבלת התואר
2019

תאריך עדכון אחרון : 09/06/2022