טיקוצקי אריאל

תואר
Ph.D.
דוא"ל
ariel.tikotsky@gmail.com
מנחה/ים
נושא המחקר
שיווק
שנת קבלת התואר
2020

תאריך עדכון אחרון : 09/06/2022