מסיימי תואר שלישי

שם שנת קבלת התואר תחומי מחקר
דר' שושי הורוביץ 2012 התנהגות ארגונית
דר' אורן טפיארו 2012 מימון
דר' ישראל פרידר 2012 התנהגות ארגונית
דר' אודליה קרידי-זהבי 2012 התנהגות ארגונית
דר' גלי בנימין 2011 ניהול
דר' אליה חבה 2011 מימון
דר' רונן יוכפז 2011 מערכות מידע
דר' אביחי מגד 2011 מערכות מידע
דר' יהל מעיין 2011 התנהגות ארגונית
דר' מנשה שחמון 2011 מימון