מסיימי תואר שלישי

שם שנת קבלת התואר תחומי מחקר
דר' אור עיני 2018 מימון
דר' רוני רמון-גונן 2018 Data Mining and Knowledge Discovery, Text Mining, Recommendation
דר' איציק אלברט 2017 מימון
דר' אירית קאופמן 2017 שיווק
דר' נועם קוריאט 2016 מערכות מידע
דר' עינת דורון 2015 ניהול
דר' אברהם לוי 2014 ניהול והתנהגות ארגונית
דר' ברק אביעד 2013 מערכות מידע
דר' רבנו עדנה 2013 התנהגות ארגונית
דר' לוי שאול 2013 מערכות מידע - קליטת מערכות ERP - ניתוח גורמים ותנאים