מסיימי תואר שלישי

שם שנת קבלת התואר תחומי מחקר
דר' אברהם לוי 2014 ניהול והתנהגות ארגונית
דר' ברק אביעד 2013 מערכות מידע
דר' רבנו עדנה 2013 התנהגות ארגונית
דר' לוי שאול 2013 מערכות מידע - קליטת מערכות ERP - ניתוח גורמים ותנאים
דר' שושי הורוביץ 2012 התנהגות ארגונית
דר' אורן טפיארו 2012 מימון
דר' ישראל פרידר 2012 התנהגות ארגונית
דר' אודליה קרידי-זהבי 2012 התנהגות ארגונית
דר' גלי בנימין 2011 ניהול
דר' אליה חבה 2011 מימון