שאול לוי

תואר
Ph.D.
דוא"ל
leviws@gmail.com
נושא המחקר
מערכות מידע - קליטת מערכות ERP - ניתוח גורמים ותנאים
שנת קבלת התואר
2013
פרסומים
 

 Shaul L. & Tauber D., (2012). "CSFs along ERP life-cycle in SMEs:a field study",  Industrial Management & Data Systems, Vol. 112(3), 360-38S

..

 Shaul L. & Tauber D., (2013).  "Critical success factors in enterprise resource planning systems: Review of the last decade. ACM Computing Surveys (CSUR), Volume 45(4 .
 

 

 

 

.

תאריך עדכון אחרון : 09/06/2022