דר' שושי הורוביץ

דר'
דר' שושי הורוביץ
תחומי מחקר: 
שנת קבלת התואר: 

תחומי מחקר

 

  • נושא המחקר :  השפעת אי ביטחון תעסוקתי על ביצועי עבודה ונטיות עזיבה
  • תקציר הצעת המחקר :