הורוביץ שושי

תואר
Ph.D.
דוא"ל
shoshy52@netvision.net.il
נושא המחקר
התנהגות ארגונית
שנת קבלת התואר
2012

תאריך עדכון אחרון : 05/12/2022