גב' רויטל יוסף

גב'
גב' רויטל יוסף
תחומי מחקר: 

תחומי מחקר

נוהג המידוד בתכניות תגמול מנכ"לים