דר' נאור ורסנו

דר'
דר' נאור ורסנו
דוא"ל: 
תחומי מחקר: 
שנת קבלת התואר: 

תחומי מחקר

מנחות: פרופ' גילה פרוכטר וד"ר שרון הורסקי

 שיווק מוצרים ירוקים

תקציר:


המחקר מחולק לשלושה מאמרים:
.1 מאמר הראשון – מחקר אמפירי, בחינת כלכליות הבניה הירוקה בהתבסס על בסיס
נתונים מבניינים ירוקים ובניינים שאינם ירוקים. נבחן את עלויות הבניה הירוקה
ומחיר הפרמיום )במידה וקיים( עבור דיור ירוק. ייחודיות המחקר היא שהבניינים
שיבחנו במחקר נמצאים באותו אזור ועל כן המחקר צפוי להיות בעל מהימנות
גבוהה.
.2 מאמר שני – מחקר איכותני, החוקר את צד הצרכנים הירוקים, את ציפיות
הצרכנים ממוצר ירוק, שביעות רצונם והנכונות לשלם עבור מוצר ירוק. במחקר
זה נשתמש שוב בדיור הירוק ובעזרת סקר שיבנה נבחן את צד הצרכנים הירוקים.
.3 מאמר שלישי – מחקר אמפירי ואיכותני המשלב את שתי שיטות המחקר משני
החלקים הראשונים על מנת ליישמן על מוצר ירוק נוסף – מזון ירוק. בחלק
הראשון נבחן את מחיר הפרמיום של מזון ירוק ואת עלויות הייצור שלו בהשוואה
למזון לא ירוק. בחלק השני נבחן את צד צרכני המזון הירוק, ציפיותיהם, שביעות
רצונם והנכונות לשלם עבור מוצרים אלו. ברצוננו להראות ששיטות מחקר אלו
ישימות על מוצרים ירוקים נוספים.