דורון עינת

תואר
Ph.D.
דוא"ל
einat.doron@mailpoalim.co.il
נושא המחקר
ניהול
שנת קבלת התואר
2015

תאריך עדכון אחרון : 27/06/2018