דר' רן אתגר

דר'
דר' רן אתגר
דוא"ל: 
תחומי מחקר: 
שנת קבלת התואר: 

תחומי מחקר

שם העבודה: קביעת תכולה של גרסת מוצר באמצעות ניתוח אשכולות

תקציר העבודה:

ההגדרה המקובלת של פרויקט היא פעילות חד פעמית. יחד עם זאת, חלק ניכר מהפרויקטים בתחום התוכנה ומו"פ הינם מאמץ מתמשך לאורך זמן (CTD  -  Continuing Technology Development), המערב פיתוח של יחידות חדשות יחד עם התאמה ושיכלול של יחידות קיימות.  המאמץ מחולק לפרקי זמן שבסוף כל אחד מהם משוחררת "גרסה".  תהליך זה מתקיים כמעט בכל פיתוח של מערכת מורכבת - החל מטלפונים סלולאריים, עבור בתוכנה וכלה במערכות נשק דוגמת "כיפת ברזל".  למרות הכמות הרבה של פרויקטים המתנהלים באופן זה, טרם פותחו כלי אנאליזה להגדרת התכולה (SOW – Statement Of Work) של כל אחת מהגרסאות.  בכלל זה קביעת מאפייני המוצר (features) שכדאי לכלול בכל גרסה.  מצד אחד השיווק מעוניין לשחרר כמה שיותר מאפיינים מוקדם ככל האפשר. מצד שני פיתוח מאפיין מסוים מחייב ביצוע אוסף של פעולות (עם קשרי קדימויות ודרישות משאבים) שיש לבצע כדי להשלים את המאפיין. היות וקיימים קשרים בין המאפיינים (מאפיינים שונים יכולים לחלוק פעולות משותפות) הרי שהבעיה הופכת להיות מורכבת מאד. בפועל, היות וקיים חוסר בכלי אנאליזה ותכנון לפרויקטי CTD, קביעת התכולה מתבצעת על ידי קריטריונים בסיסיים, שמתקשים להביא בחשבון את מכלול המורכבות האמיתי.

המחקר הנוכחי מתכנן ליישם כלים מתחום Data Mining ו-Clustering כדי לקבוע את תכולת הגרסאות. לשם כך יפותח אלגוריתם בסיסי המאפשר תזמון הפעולות בצורה אופטימאלית (לאור הקצאת מאפיינים לגרסאות). בהתבסס על פיתוח זה, השלב הבא יהיה פיתוח של מתודולוגיה לחלוקת מאפיינים לגרסאות על פי מקדמי דמיון (וחוסר דמיון) בין המאפיינים השונים. כלי זה יאפשר לספק המלצה אופטימאלית ככל האפשר בנוגע לתכולת הגרסאות.

לשם בחינה של הטכניקה שתפותח, תתבצע בדיקה על בסיס נתונים רחב של פרויקטי CTD – בסיס נתונים שיחולל על ידי שימוש בבסיס נתונים מוכר (PSPLIB), עליו תיתוסף שיכבה של מאפיינים (עם תכונותיהם) וכן קביעה של המרווחים בין שחרורי גרסאות.

הטכניקה שתפותח תעומת עם פתרונות מקבילים הקיימים כיום בתחומים משיקים. ראוי לציין שתחום מחקרי זה (יישום טכניקות של כריית נתונים לצורך קביעת תכולה של גרסאות פרויקט ו/או מוצר) טרם נידון בספרות, ובהיבט זה המחקר המתוכנן הוא מחקר חלוצי בתחום.  לפיכך, תוצרי המחקר צפויים לתרום הן להיבט התיאורטי של הנושא והן לספק כלים פרקטיים לאלו העוסקים בכך באופן מעשי.