אתגר רן

תואר
Ph.D.
דוא"ל
ranet@openu.ac.il
נושא המחקר

מערכות מידע

שנת קבלת התואר
2018

תאריך עדכון אחרון : 09/06/2022