דר' איציק אלברט

דר'
דר' איציק אלברט
דוא"ל: 
תחומי מחקר: 
שנת קבלת התואר: 

תחומי מחקר

שם העבודה: השפעת פרסומים של חברה אודות בקשה לרישום פטנט ואישור פטנט אשר בבעלותה על מחיר מניותיה.

מנחה: פרופ' יפה מכנס

 

 

תקציר:

מטרת מחקר זה היא לבחון כיצד שוק ההון מושפע מפטנטים שמתפרסמים. הבחינה מתמקדת בשתי נקודות זמן משמעותיות: מועד הבקשה הראשונה לרישום פטנט (שלב של אי-ודאות כי טרם ידוע אם יאושר) ומועד אישורו. מצד אחד, אבדוק אם תאוריית השוק היעיל מתממשת, ומהצד האחר, האם פרסום המידע אודות פטנט חדש יגרום לתשואה נוספת בשני מועדי הפרסום; זאת לפי טענתם של Srinivasan, Pauwels, Silva-Risso, & Hanssens, (2009) שמחיר מניותיה של חברה המודיעה על שיווק מוצר חדש - עולה. בעבודה נבחנות השפעות אלו על מחיר מניותיהן של חברות הפועלות בשווקים שונים ובענפי תעשייה מגוונים בהתאם למאפייניהן העסקיים.

המחקר נשען על העובדה שפטנטים בבעלותה של חברה משפיעים על שוויה. בעבודתי אבדוק מהי השפעתו של פרסום פטנט על שווי החברה מיד לאחר הבקשה לרישומו ולאחר אישורו מטעם רשות הפטנטים. כמו כן אבחן את מידת אי-הוודאות לפני אישורו. בעבודה יש אבחנה בין שוק ההון האירופי לזה האמריקני והחברות מסווגות לפי ענפי התעשייה שאליהם הן משתייכות.

בעבודתי משולבות שלוש תיאוריות מרכזיות: תורת המשאבים, תקשורת המונים וציפיות רציונליות. ההשערה היא שבעלות על פטנטים שזכויות השימוש בהם מוגנות לעשרים שנה מעלות את שווי החברה. נוסף על כך, המחקר עוסק בהיבטים התנהגותיים במסחר במניות (Brown & Warner, 1985; Hou, 2007) ובמסגרתו דגמתי את כל הפטנטים במדדי המניות S&P 500 בשוק האמריקני ו-S&P 350 בשוק האירופי שמספרם מגיע לכמיליון וחצי פטנטים. המדגם מתבסס על רכישתן ומכירתן של מניות במשך 33 שנים בשווקי  ההון האירופי והאמריקני.