דר' מיכל מוזס

דר'
דר' מיכל מוזס
דוא"ל: 
תחומי מחקר: 
שנת קבלת התואר: 

תחומי מחקר

 

שם העבודה: הקשר בין דפוס התקשרות מנהל, לכידות צוות, מערכת זיכרון טרנזאקטיבי וחדשניות לבין ביצועי צוות 

 

תקציר:

המחקר הנוכחי מציע מודל תיאורטי המקשר בין דפוס התקשרות) ( attachment styleמנהל צוות לבין ביצועי צוותו, וכן את התפקיד אותו ממלאים לכידות הצוות (cohesion)  וזכרון טרנסאקטיבי (TMS) בקשר זה. מטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון את השאלה האם לכידות הצוות ו-TMS מתווכים את הקשר בין דפוס ההתקשרות של מנהל הצוות לבין ביצועי הצוות. כלומר, האם הדינאמיקה התוך-צוותית בארגונים מושפעת מחד מדפוס התקשרות של מנהל הצוות, ומאידך משפיעה על ביצועי הצוות. מתוך שאלות מחקר אלו נגזרות השערות המחקר בדבר קיום קשר חיובי בין מידת הבטחון בדפוס התקשרות המנהל לבין ביצועי צוותו בתיווך מידת לכידות הצוות ורמת הזכרון הטרנסאקטיבי.

מודל המחקר הנוכחי מציע מסגרת אינטגרטיבית של מספר תחומי מחקר מרכזיים שלא הובאו כמכלול תיאורטי אחד בעבר. המחקר יכול לתרום להרחבת ההבנה לגבי האופן שבו דפוסי ההתקשרות משפיעים על תפקודי האדם בסביבת עבודה. ההשלכות מעניינות במיוחד כאשר מדובר בדפוסי התקשרות של מנהלים. המחקר יכול להסביר את האופן שבו משפיע דפוס התקשרות המנהל על עובדיו, וזאת באמצעות השפעה על התהליכים הקבוצתיים המתפתחים בקבוצתו, ובמקרה שלנו, על לכידות וזיכרון טרנזאקטיבי. לבסוף, המחקר הנוכחי עשוי לסייע להבין  טוב יותר את הגורמים המשפיעים על ביצועי הצוות, ובהתאם להתערב כנדרש לצורך שיפור הביצוע.

כ-400-500 עובדי מחלקות מחקר ופיתוח בתחום ההי-טק והביוטק העובדים בצוותים קטנים ובינוניים (3-9 עובדים) ידגמו למחקר. נבקש מהמשתתפים למלא שאלון מובנה הבוחן את משתני המחקר השונים. ננתח את הממצאים באמצעות ניתוחי רגרסיה ומודלים של משוואות מבניות (SEM), ונבחן את השלכות הממצאים ברמה היישומית הן בשטח והן ברמה התיאורטית.