דר' מיכל דוידסקו

דר'
דר' מיכל דוידסקו
דוא"ל: 
תחומי מחקר: 
שנת קבלת התואר: 

תחומי מחקר

מנחה: פרופ' יפה מכנס

קבלת החלטות בייצור תרופות וברכישתןמנחה: פרופ' יפה מכנס

 

 

תקציר

קופות החולים נדרשות לפעול במסגרת תקציב נתון וכדי לעמוד במסגרת התקציב, על הקופות להפעיל מנגנוני פיקוח ובקרה על כמויות התרופות הנצרכות.

סל התרופות הולך ומתרחב מדי שנה. תרופות חדשות נכנסות לסל ולתרופות קיימות מתווספות פרזנטציות.  אולם, במקרים לא מעטים תרופות שנכנסות לסל ומשווקות בקופות החולים אינן מגיעות לכמות הצריכה הצפויה וזאת משום שהחולים גילו אי היענות והתקשו ליטול אותן או שהרוקחים הנדרשים להכין הכנות רוקחיות מהן נתקלים בקשיים. מקרים כאלו גורמים לבזבוז מקורות.

במרבית המקרים בהם החולים מגלים אי היענות לטיפול התרופתי הרוקח הקהילתי, בנוסף לרופא המטפל, נדרש לתווך בינם לבין יצרני התרופות וקופות החולים ולהדריך את החולים  כיצד להשתמש נכון בתרופה.

למרות זאת יש מקרים בהם צריכת התרופה אינה עומדת בתחזית משום שלא קיבלה את תמיכת הצוות הרוקחי או שהתגלה פגם שהם חשפו.

הועדה הלאומית לגיבוש תפיסת הרוקחות בישראל משנת 2001 הידועה בשם "ועדת בניטה", קבעה המלצות לתפיסת הרוקחות בישראל, וביניהן הגדירה את תפקיד הרוקח כאחראי בין השאר על מתן ייעוץ ומידע תרופתי לרופא ולמטופל ליצירת התאמה אופטימאלית של הטיפול למטופל. המלצות הוועדה לא אומצו ע"י משרד הבריאות אולם היוו יסוד להגדרה מחודשת של תפקיד הרוקח, לאור הצרכים המתעוררים בשוק התרופות והנחיצות הגבוהה של הרוקח במערכת הבריאות.

הרוקח הקהילתי חשוף לאוכלוסיית חולים מגוונת ומהווה גורם משמעותי בקידום מערכת הרפואה. המגע של הרוקח עם החולים והידע שברשותו הופכים אותו לנכס למערכת הבריאות. כיום הרוקח משמש בעיקר כצינור להעברת ידע מהרופא, מהרגולטור או מחברות התרופות אל המטופל במטרה למקסם את איכות הטיפול בו.  לאור הכרתו את אוכלוסיית המטופלים ואת צרכיהם ולאור חשיפתו למאפיינים חברתיים תרבותיים של החולים יש מקום לבדוק אם ניתן לנצל אותו להעברת ידע גם מצד המטופלים אל הגופים השונים בכדי לשקף נכונה את צד הביקוש.

אני מניחה שאיכות הטיפול היא פונקציה של מספר גורמים וביניהם הקשב לרוקחים, מגבלות התקציב והחלטות הצוות המטפל. איכות הטיפול משפיעה על היכולת להשיג בצורה טובה יותר את יעדי מערכת הבריאות ולשפר את שביעות רצון הציבור.

מטרת המחקר היא לבדוק כיצד יכול הרוקח הקהילתי לתרום לתכנון ולפיתוח של תרופה בצורתה הסופית על מנת למנוע מקרים בהם התרופה יוצאת לשוק והכמות המבוקשת אינה עומדת בצפיות. כאשר הכמות המבוקשת אינה עומדת בציפיות נגרמים נזקים כלכליים למערכת הבריאות. קופות החולים והגופים הממשלתיים מבצעים משא ומתן על מחירי תרופות, ואלו מבוססים על כמויות שהם מתחייבים לרכוש.  אי עמידה בהתחייבויות לגבי הכמויות הנרכשות עשויה להביא להוצאות נוספות.

השערת המחקר היא שהקשב לרוקחים הוא חיוני לצורך קבלת החלטות בייצור ובשיווק תרופות ואריזתן באופן אופטימלי.