דר' מיכאל חלמסקי

דר'
דר' מיכאל חלמסקי
דוא"ל: 
תחומי מחקר: 
שנת קבלת התואר: 

תחומי מחקר

תקציר

התפתחות הרשתות החברתיות וחדירת טכנולוגיות מבוססות טלפונים חכמים מהוות הזדמנות גם בתחום הטיפול הרפואי. אלפי אפליקציות בשוק מאפשרות תקשורת בין הרופאים לחולים ובין החולים לבין עצמם.

חולים במחלות כרוניות מסוימות מחויבים תמיד לשאת תרופות מצילות חיים, כגון "אפיפן" המהווה מענה חירום ראשוני לאנפילקסיס. עיכוב בטיפול עלול לפגוע בפרוגנוזה הרפואית ואף להביא למות החולה. למרות הסכנה, חולים רבים מתעלמים מהוראות רופאיהם ואינם נושאים עמם את התרופות החיוניות.

פרופ' דיוויד שוורץ מאוניברסיטת בר-אילן ושותפיו הציעו ב- 2014 את גישת הקהילות למענה רפואי בחירום (להלן: ERC) – קהילה המורכבת מחולים אשר אמורים לשאת איתם תרופה לשעת חירום. הקהילה מופעלת באמצעות אפליקציה המותקנת על הטלפון החכם של החולה ושרת מרכזי אשר מאכן את חברי הקהילה. חבר קהילה המגלה בעת התקף שהתרופה לא נמצאת אצלו, יכול להזעיק את חברי הקהילה האחרים הנמצאים בקרבתו כדי שיתנו לו את התרופה שלהם.

ב- 2015 פותח מודל להערכת יעילות ה- ERC אשר מקבל פרמטרים כגון צפיפות האוכלוסיה, אחוז החולים, אחוז חברי הקהילה וכיו"ב ומבצע סימולציית מונטה-קרלו להשוואת זמן התגובה של הקהילה לזמן תגובת שירותי רפואת חירום המסורתיים ומנבא את יעילות ה- ERC.

במחקר הנוכחי נבצע ניסוי שטח של ERC – יצירת קהילה ראשונה למענה רפואי בחירום והפעלתה במשך 6-12 חודשים. התקבלה הסכמה של מד"א לשתף פעולה עם הניסוי. מחד, ניסוי השטח יאפשר לבחון את המהימנות של מודל הערכת היעילות ומאידך יספק נתוני אמת אודות יעילות ה- ERC.

בנוסף, נחקור את הגורמים האנדוגניים של יעילות ה- ERC, כגון הנכונות להצטרף לקהילה והנכונות להיענות לאירוע ונשווה את דפוסי ההתנהגות של חברי ERC למתנדבים בתחומים אחרים שאינם קהילה לעזרה הדדית בעלת זהות משותפת.