פודקמיין יעל

תואר
Ph.D. Student
דוא"ל
yael.podkamien@gmail.com
מנחה/ים
נושא המחקר
שיווק

תאריך עדכון אחרון : 12/04/2021