יועצת לענייני סטודנטים

כהן קרן

יועצת לענייני סטודנטים
פקס
דוא"ל
Bschool.Student@biu.ac.il
משרד
בנין 504 חדר 119

תאריך עדכון אחרון : 04/07/2023