מרכזת תוכנית EMBA

מסרי סיון

מרכזת תוכנית EMBA
טלפון
פקס
דוא"ל
Sivan.Masri@biu.ac.il
משרד
בנין 504 חדר 114

תאריך עדכון אחרון : 04/07/2023