תפקיד
מזכירת קתדרה ע"ש אקרמן

כרמי יעל

תפקיד
מזכירת קתדרה ע"ש אקרמן
טלפון
דוא"ל
Yael.Carmi@biu.ac.il
משרד
בנין 504 חדר 323

תאריך עדכון אחרון : 05/12/2022