סגן מנהלי לראש ביה"ס

איסר זהבית

סגן מנהלי לראש ביה"ס
פקס
דוא"ל
Zehavit.Isser@biu.ac.il
משרד
בנין 504, חדר 118

תאריך עדכון אחרון : 05/12/2022