פרופ' שמואל סטשבסקי

פרופ'
פרופ' שמואל סטשבסקי
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
ת.ד: 
משרד: 
שעות קבלה: 
תחומי מחקר: 

קורסים

70-312 שיטות כמותיות במנהל עסקים

70-892 משחק עסקים