סמינר - מערכות מידע

26/01/2016 - 14:00

ד"ר ליאור פינק 

אוניברסיטת בן גוריון 

הזמנה לסמינר

יתקיים בחדר 301 בבנין 504

14:00 - 15:00