סמינר בהתמחות שיוק

13/12/2016 - 14:00 - 15:00

סמינר בהתמחות שיווק

עם גב' מירב שהם - הטכניון

חדר 301 - בנין 504

הזמנה לסמינר