סמינר מחלקתי

20/12/2016 - 14:00

פרופ' דיויד בודוף

הפקולטה לניהול אוניברסיטת חיפה 

תחומי מחקר: מערכות מידע, מנועי חיפוש, תהליך חיפוש המידע, מידע בשווקים הפיננסיים