סמינר בהתמחות שיוק

13/06/2017 - 14:00

פרופ' גילה פרוכטר

ביה"ס למנהל עסקים

בנין 504, חדר 301