סמינר מחלקתי

23/05/2017 - 14:00 - 15:00
תקציר: 

אורחת הסמינר: ד"ר אלה גליקסון

אוניברסית באר שבע