סמינר בהתמחות מערכות מידע

21/11/2017 - 14:00
מרצה: 
מיקום: 

הזמנה לסמינר