טקס הענקת תארי מוסמך ובוגר לתלמידי המחזור החמישים וארבעה