קריטריונים לקבלה

 

תנאים להגשת מועמדות והליך הקבלה

 

בתכנית לימודי מוסמך במינהל עסקים (MBA) קיימים שני מסלולים:

  • מסלול א' - עם תזה
  • מסלול ב' - ללא תזה

 

  • לתכנית הMBA יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון מוכר מכל תחום שהוא ממוסד אקדמי מוכר בעלי ציון ממוצע של 76 לפחות בכל לימודי התואר הראשון (לבעלי תואר דו-חוגי ייעשה ממוצע בין הציונים הסופיים של שני החוגים). פירוט לגבי תנאי הקבלה - בהמשך.
     
  • מספר המקומות מוגבל ולכן יתקבלו בעלי הנתונים הגבוהים ביותר.
     
  • ממועמדים שלמדו לתואר ראשון בתחומי לימוד שונים - יידרשו ממוצעי ציונים שונים לקבלה.
     
  • בעת הרישום יציין המועמד את ההתמחות המבוקשת תוך ציון עדיפות ראשונה ושנייה. דרישות קבלה להתמחויות השונות (כמו ממוצע ציונים וציוני GMAT) אינן בהכרח זהות. הקבלה להתמחות שנבחרה בעדיפות שנייה היא על בסיס מקום פנוי.
     
  • עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה הציגו אישור זכאות לתואר הראשון. למען הסר ספק, סטודנטים אשר עדיין לא השלימו את כל חובותיהם לתואר הראשון, אינם רשאים להתחיל לימודיהם לתואר השני בבית הספר למינהל-עסקים באותה שנת לימוד. סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר הראשון בעת הגשת המועמדות, חייבים להגיש את אישור סיום הלימודים לוועדה לתואר שני עד ל-31 לדצמבר של אותה שנה.
     
  • החלטות ועדת הקבלה תתבססנה על הציונים שהוגשו בעת ההרשמה בלבד. הוועדה לא תמתין לקבלת כל הציונים של מועמדים שטרם סיימו את לימודיהם. כמו כן, הוועדה לא תתחשב בממוצעי ציונים שישופרו לאחר מועד ההרשמה.
     
  • כל סטודנט חדש מתקבל מלכתחילה למסלול ב', שהינו מסלול ללא עבודת מחקר. דרך קבלה זו היא אדמיניסטרטיבית בלבד. סטודנט המעוניין לבצע מחקר (במסגרת מסלול א'), מתבקש להגיש בקשה לשינוי המסלול במזכירות הסטודנטים רק לאחר אישור הצעת המחקר בתוך בית הספר. בית הספר מעודד סטודנטים מצטיינים לעבור למסלול א', אך לא יוכל להתחייב להקצות מנחה לכל סטודנט המעוניין בכתיבת תזה.

במסלול זה מועבר הדגש מהשתתפות בהרצאות פרונטאליות לכתיבת עבודת המחקר, ולכן מספר נקודות הלימוד הינו במסלול עם תזה נמוך יותר. עם זאת, ישנן התמחויות בהן נדרש מהסטודנט לבצע את כל הקורסים הפרונטאליים ורק אז מאושר לו מעבר המסלול למסלול א' (עם תזה).

מענקי לימודים, המוצעים מפעם לפעם על ידי בית הספר, מיועדים בעדיפות ראשונה לתלמידי מסלול א' ולתלמידי התואר השלישי.

 

קריטריונים המשפיעים על הקבלה

כל אחד מהקריטריונים הבאים ישפיע על סיכוייך להתקבל:

  • א - ציון ממוצע של 76 לפחות בלימודי התואר הראשון. ציון המינימום משתנה בהתאם לתחומי הלימוד השונים של המועמדים. כמו כן, יידרש נתון כמותי נוסף.
  • ב -  מבחן GMAT כמותי חובה בציון 76 לפחות על פי סקאלת הציונים (60-90) מינואר 2024, או 42 על פי סקאלת הציונים כפי שהייתה עד דצמבר 2023 .
    ציוני המינימום משתנים בהתאם לתחומי הלימוד השונים של המועמדים וכמובן להיצע ולביקוש בכל אחת מההתמחויות. אנו דורשים ציון של 77 בחלק הכמותי של הGMAT (החל מינואר 2024), או ציון של 42 (עד דצמבר 2023), לצורך קבלה למגמת מימון ומערכות מידע, וציון של 76 (החל מינואר 2024) או 42 (עד דצמבר 2023), בחלק הכמותי של הג'ימט למגמות שיווק ופיתוח עסקי או ניהול והתנהגות ארגונית. על המועמדים לגשת לבחינה עד ל18.07.24. סטודנטים שנדרשים לזמן נוסף - מוזמנים לפנות אל מזכירות בית הספר והמקרה שלהם ייבדק נקודתית. פרטים לגבי הGMAT: הבחינה נעשית ע"י גורם חיצוני. פרטים ורישום לבחינה באמצעות אתר המבחן
  • ג - בעלי תואר שני ממוסד להשכלה גבוהה בישראל בציון סופי 80 לפחות, באחד מהחוגים הבאים: הנדסה, כלכלה, מדעים מדויקים, מדעי הטבע, מדעי הרפואה ובעלי תואר .Ph.D, M.D., D.M.D. ו-.D.Sc פטורים מבחינת ה - GMAT. בעלי תואר שני מחוגים אחרים מהמוזכרים לעיל - נדרשים לציון 85 לצורך קבלת פטור מGMAT.
  • ד - בעלי תואר ראשון בדגש כמותי בממוצע של 90 ומעלה, יכולים להגיש בקשה לפטור מג'ימט על בסיס הממוצע הגבוה בתואר ראשון. עם זאת, יש לציין כי בין הפרמטרים שנשקלים לצורך מתן הפטור נכלל גם סוג התואר, ציונים בקורסים כמותיים, ציון החלק המתמטי של הפסיכומטרי וכו'. למען הסר ספק - ציון 90 ומעלה בתואר הראשון אינו מבטיח קבלה ללא ג'ימט!
  • ה- כן יילקח בחשבון ציון ממוצע חלקי של תואר שני, אם קיים.

יש לציין כי הקבלה הינה לפי מגמות. על המועמד לבחור את המגמה המבוקשת בעת ההרשמה, תוך כדי ציון עדיפות ראשונה ושנייה.
 
 

הערה: סטודנטים אשר ממוצע ציוניהם בתואר הראשון הינו 85 ומעלה וציון החלק המתמטי בבחינת הפסיכומטרי שלהם הוא 126 ומעלה - יוכלו להגיש מועמדותם על בסיס נתונים אלו לתוכנית המצטיינים. אם ירצו ללמוד בתוכנית הדו-שנתית, יבקשו אחרי קבלתם ללמוד את הקורסים עם התוכנית הדו שנתית.
לבעלי ציון פסיכומטרי גבוה במיוחד, שממוצע ציוניהם לתואר נמוך מ85, מומלץ לפנות אל מזכירות בית הספר, לבדיקת אפשרות לקבלה חריגה.

חשוב לדעת: מועמד שאינו עומד בתנאי הקבלה שלעיל, אך הינו בעל רקע כמותי חזק, אנו ממליצים לפנות למזכירות הסטודנטים ולהתייעץ עימנו, טרם הרישום לבחינת GMAT.