מבנה הלימודים במסלולי הלימוד

תקציר על המגמות במנהל עסקים

 

מסלול א' (עם תזה) 28 נקודות זכות

לימודי חובה בסיסיים

נ"ז

עקרונות הניהול
2 + תרגיל
ניהול השיווק 1
2 + תרגיל
עקרונות המימון
2 + תרגיל
 מחסני נתונים
2
יזמות
2
חשבונאות פיננסית
2 + תרגיל
מחקר וניתוח כמותי / שיטות מחקר במימון
2
סה"כ
14

 

 

לימודי התמחות בהתאם להתמחויות השונות**

12

 

לימודים אינטגרטיביים:

קורס אסטרטגיה עסקית
2

 

סה"כ 28 נ"ז

 

חובה למסלול א' (ללא נקודות זכות):

  1. קולוקוויום מחלקתי
  2. הגשת עבודת תזה + בחינה בע"פ


** במגמת מערכות מידע יחויב הסטודנט ב-5 קורסים של המגמה ובסמינריון התמחותי.

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה.

 

 

מסלול ב' (ללא תזה) - תכנית חד תחומית - 42 נקודות זכות

פירוט הקורסים במסלול בשנה הנוכחית

לימודי חובה בסיסיים

נ"ז

עקרונות הניהול
2 + תרגיל
ניהול השיווק 1
2 + תרגיל
עקרונות המימון
2+ תרגיל
מחסני נתונים
2
יזמות
2
חשבונאות פיננסית
2 + תרגיל
מחקר וניתוח כמותי/ שיטות מחקר במימון
2
סה"כ
14

 

לימודי התמחות
18

 

סמינריונים

נ"ז
1 סמינריון בהתמחות
2
פרקטיקום/ סמינר באסטרטגיה עסקית
4
סה"כ
6

 

לימודים אינטגרטיביים

נ"ז
קורס אסטרטגיה עסקית
2
משחק עסקים
2
סה"כ
4

 

סה"כ 42 נ"ז

יש לציין כי התוכנית הלימודים המוצגת לעיל אינה סופית ונתונה לשינויים בהתאם לכללי האוניברסיטה.

לתשומת לבכם! ספירת נקודת הזכות השתנתה בהתאם לנוהג בהרבה מוסדות אקדמיים בשנה"ל תשע"ט,

כלומר 1 ש"ש = 2 נק"ז.