מבנה הלימודים במסלולי הלימוד

תקציר על ההתמחויות במינהל עסקים

 

מסלול א' (עם תזה) 14 נקודות זכות

לימודי חובה בסיסיים

נ"ז

עקרונות הניהול
1 + תרגיל
ניהול השיווק 1
1 + תרגיל
עקרונות המימון
1 + תרגיל
 מחסני נתונים
1
יזמות
1
חשבונאות פיננסית
1 + תרגיל
מחקר וניתוח כמותי / שיטות מחקר במימון
1
סה"כ
7

 

 

לימודי התמחות בהתאם להתמחויות השונות**

6

 

לימודים אינטגרטיביים:

קורס אסטרטגיה עסקית
1

 

סה"כ 14 נ"ז

 

חובה למסלול א' (ללא נקודות זכות):

  1. קולוקוויום מחלקתי
  2. הגשת עבודת תזה + בחינה בע"פ


** בהתמחות מערכות מידע- יחויב הסטודנט ב-5 קורסים של ההתמחות ובסמינריון התמחותי.

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה.

 

 

מסלול ב' (ללא תזה) - תכנית חד תחומית - 21 נקודות זכות

פירוט הקורסים במסלול בשנה הנוכחית

לימודי חובה בסיסיים

נ"ז

עקרונות הניהול
1 + תרגיל
ניהול השיווק 1
1 + תרגיל
עקרונות המימון
1+ תרגיל
מחסני נתונים
1
יזמות
1
חשבונאות פיננסית
1 + תרגיל
מחקר וניתוח כמותי/ שיטות מחקר במימון
1
סה"כ
7

 

לימודי התמחות
9

 

סמינריונים

נ"ז
1 סמינריון בהתמחות
1
פרקטיקום/ סמינר באסטרטגיה עסקית
2
סה"כ
3

 

לימודים אינטגרטיביים

נ"ז
קורס אסטרטגיה עסקית
1
משחק עסקים
1
סה"כ
2

 

סה"כ 21 נ"ז

יש לציין כי התוכנית הלימודים המוצגת לעיל אינה סופית ונתונה לשינויים בהתאם לכללי האוניברסיטה.