כנס בנושא: המותג האנושי בעידן האנושות הממותגת - 20.4.2015