סדנת תכנות ללא מתכנתים

20/11/2016 - 22/11/2016
מרצה: 
תקציר: 

סדנת פיתוח ל-'לא מתכנתים' שערכנו במועדון. סטודנטים רבים הגיעו ולמדו כלים בסיסיים מעולם הקוד! תודה רבה לנורי זוארץ המנחה של הסדנה!