הרצאת אורח במסגרת סמינר "מנהיגים במגזר הציבורי"

20/03/2018 - 19:30 - 21:30
דורית סלינגר
מרצה: 
מיקום: 
תקציר: 

דורית סלינגר, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. הרצתה השבוע בפני תלמידי המסלול הציבורי בתכנית המנהלים Executive MBA בבית הספר למנהל עסקים -אוניברסיטת בר-אילן. בהרצאתה המחכימה והמעניינת תיארה סלינגר תהליכים משמעותיים אשר הובילה במסגרת תפקידה כרגולטורית, ודיברה על דרכים בהן היא פועלת על מנת לצמצם את הפער העצום שבין החוסך והמבוטח לחברות בתחום לבין הגנה על אזרחים פרטיים, ועל החשיבות בהנגשת מידע בנושאים כלכליים לציבור ודרכים לקדם זאת. לידיעה באתר הפייסבוק של ביה"ס