כנס בנושא: ממשל תאגידי כמפתח להצלחה במגזר האזרחי

20/11/2018 - 15:00
פרופ' בני לאוטרבך
מרצה: 
מיקום: 

 

תכנית הכנס

 

מתוך ראיון עם השרה איילת שקד בכנס -  מראיין: ד"ר איל יניב