כנס שנתי של הקתדרה לממשל תאגידי בנושא: מחקר חדש על שכר בכירים ועל קיימות

16/12/2019 - 09:30 - 17/12/2019 - 16:30
פרופ' בני לאוטרבך
מרצה: 
מיקום: 

תכנית הכנס