התוכנית לחילופי סטודנטים

התוכנית לחילופי סטודנטים מאפשרת ללמוד למשך סמסטר באחד מהמוסדות האקדמיים המובילים בחו"ל, להרחיב אופקים וליצור קשרים חברתיים ואקדמיים. 

הלימודים מתקיימים תוך הכרה אקדמית בקורסים הנלמדים בחו”ל וללא תשלום שכר לימוד למוסד המארח.

 

מידע והרשמה לתוכנית לחילופי סטודנטים במסגרת ביה"ס הבינלאומי

 

 הלימודים במסגרת התוכנית לחילופי סטודנטים יתאפשרו בביה"ס למנהל עסקים במסגרת המפורט להלן:

 

 • האפשרות מיועדת לתלמידי כל המגמות.
 • מסלול הדו-שנתי  - ניתן לצאת לחילופי סטודנטים רק בסמסטר ה 3 ללימודים. כלומר, סמסטר חורף של שנה ב'.
 • מסלול מצטיינים -  ניתן לצאת בסמסטר 3 או 4 – כלומר, סמסטר חורף של שנה ב'.
 • יציאה לסמסטר אביב אינה מאושרת ע"י ביה"ס.

 

תנאים להגשת מועמדות

 •  שליטה טובה בשפה האנגלית בכתב ובעל פה.
 •  ממוצע ציונים של 90 ומעלה.
 • ריאיון אישי.
 • טרם היציאה לחו״ל יש לאשר קורסים באוניברסיטה בחו״ל אשר יחליפו קורסים מההתמחות. עם החזרה לארץ יש להמשיך את הלימודים בבית הספר למנהל עסקים.
 • הנחיית סמינריון – יש לקבל אישור ממנחה הסמינריון לבצע מחקר והמשך הנחייה בזמן השהייה בחו״ל.

 

הנחיות הגשת בקשות

 •  את הבקשות ניתן להגיש בשבועיים האחרונים של סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה למרכז התוכנית בבית הספר למנהל עסקים
 •  אישור סופי של הבקשה כרוך בנוסף באישור של בית הספר הבינלאומי.
 •  בכל שנה יוכלו לנסוע עד שני סטודנטים.