גיליון 1, יוני 2021

 

גליון 1: כריכה, תוכן עניינים ופתיח

 

שכר מנכ"לים בישראל: שאלות הבסיס והממצאים האמפיריים

פרופ' בני לאוטרבך, ד"ר רויטל יוסף

 

שולטים בבאז: כיצד מקוריות ושימושיות המוצר משפיעות על כמות ואופי התקשורת מפה-לאוזן

פרופ' שרית מולדובן, פרופ' אמיטבה צ'טופדי, פרופ' יעקב גולדנברג

 

השפעת מסרים פרסומיים רגשיים לעומת רציונליים

פרופ' יעקב הורניק, פרופ' חזי אופיר, ד"ר מתי רחמים, ד"ר אורי גרוסמן

 

קהילות למענה רפואי בחירום - מתיאוריה לפרקטיקה

ד"ר מיכאל חלמסקי, פרופ' דיויד שוורץ

 

הבעת רגשות ככלי ניהולי – השפעה בינאישית של רגשות

ד"ר אריק חשין

 

רשימת הכותבים בגליון