תוכנית מוסמך במינהל עסקים - לסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון