מסיימי תואר שלישי

שם שנת קבלת התואר תחומי מחקר
דר' גד פניני 2006 ניהול והתנהגות ארגונית