קורסים בתוכנית למצטייני תואר ראשון - ניהול - תשפ"ד

 שנה א' 

ניהול  - 

סמסטר 1

שעות

שם קורס (1)

יום

שעה

2 עקרונות הניהול --- מתוקשב
2 ניהול השיווק --- מתוקשב
2 מבוא ליזמות  א 20
2 התנהגות ארגונית א 16
2 דירקטורים א 18
סה"כ 10
סמסמטר 2

שעות

שם קורס (2)

יום

שעה

3 חשבונאות פיננסית א 19
3 שיטות מחקר מתקדמות א 16
2 אנליטיקה עסקית בניהול ו 12
2 ניהול שירות בינלאומי ו 8
0 ניהול פרויקטים ו 8
2 אסטרטגיה עסקית ו 10
סה"כ 12
סמסטר 3 - קיץ

שעות

שם קורס (3)

יום

שעה

4 סמינריון ניהול    
4 עקרונות המימון ו 10
2 ניהול קונפליקטים ומו"מ ו 8
2 סוגיות נבחרות במנהיגות ג 20
2 מיומנויות ניהול ג 18
2 פרקטיקום PMP ג 16
סה"כ 16

 

שנה ב'

ניהול  -  סמסטר 4

     

שעות

שם קורס (4)

יום

שעה

0 סמינריון ניהול- המשך    
2 פרקטיקום ניהול ד 18
2 ניהול בין תרבותי ו 12
  משחק עסקים ו 12
2 ניהול שינוי ארגוני ג 18
2 סימולציית עסקים בינלאומית ו 10
  ניהול פרויקטים מתקדם ו 10
2 אסטרטגיה בינלאומית ו 8
  ניהול ופיתוח צוות ו 8
סה"כ 10      

 

משותפים לכלל ההתמחויות

 

סמסטר א'

 קורסי השלמה

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 10

 קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 השפעות חברתיות בשיווק ובניהול --- מתוקשב
2 עסקים בעולם רב תרבותי --- מתוקשב

 דירקטורים

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניתוח דוחות כספיים ב 18
2 דירקטורים למתקדמים ב 20

 יזמות /קורסים חלופיים לפטור  

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 פרקטיקום יזמות ב 20
 

 

סמסטר ב'

       

 קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול מותגים --- מתוקשב

 יזמות /קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול חדשנות ויזמות ב 18
2 ייזום חברות הזנק ב 20
     

 

סמסטר קיץ

       

 קורסי השלמה
 

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 9

 קורסים חלופיים לפטור
 

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול עפ"י דיני עבודה ו 10