קורסים בתוכנית למצטייני תואר ראשון - מערכות מידע - תשפ"ד

שנה א'

מערכות מידע  -  סמסטר 1

שעות

שם קורס (1)

יום

שעה

2 עקרונות הניהול --- מתוקשב
2 מבוא ליזמות  א 16
2 דירקטורים א 18
2 ניתוח מערכות ועיצוב מידע ו 8
2 מערכות אחסון א 20
0 כלי תכנות לאנליטיקה א 20
10 סה"כ       

מערכות מידע  -  סמסטר 2

שעות

שם קורס (2)

יום

שעה

3 חשבונאות פיננסית א 16
  נושאים נבחרים במ"מ פיננסיות  א 19
2 ניהול ידע ו 8
2 יסודות הסייבר ו 10
2 כריית נתונים וגילוי ידע א 17
  כריית נתונים וגילוי ידע א 19
2 ניהול פרויקטים ו 12
2 ויזואליזציה --- מתוקשב
13 סה"כ     * מי שאינו מחויב בניהל ידע =11

מערכות מידע  -  סמסטר 3 - קיץ

שעות

שם קורס (3)

יום

שעה

4 סמינריון מ"מ    
4 עקרונות המימון ו 10
2 משחק עסקים ג 18
2 אסטרטגיה עסקית ו 8
2 פרקטיקום מ"מ    
  פרקטיקום CRISC ג 20
  פרקטיקום PMP ג 16
2 יישומי R בכריית נתונים --- מתוקשב
14 סה"כ      

 שנה ב'

מערכות מידע  -  סמסטר 4

שעות

שם קורס (4)

יום

שעה

  ניהול ופיתוח צוות ו 8
2 מתקפות והגנות בעולם הסייבר ו 8
  כריית טקסט ו 8
2 ניתוח רשתות חברתיות ו 10
  ניהול פרויקטים מתקדם ו 10
  נושאים נבחרים בסייבר ו 10
2 ניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע ו 12
2 סמינריון מ"מ    
2 בינה מלאכותית ג 18
2 ניהול השיווק --- מתוקשב
12 סה"כ     * = לאשכולות סייבר וניהול פרויקטים

 

משותפים לכלל ההתמחויות

 

סמסטר א'

 קורסי השלמה

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 10

 קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 השפעות חברתיות בשיווק ובניהול --- מתוקשב
2 עסקים בעולם רב תרבותי --- מתוקשב

 דירקטורים

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניתוח דוחות כספיים ב 18
2 דירקטורים למתקדמים ב 20

 יזמות /קורסים חלופיים לפטור  

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 פרקטיקום יזמות ב 20
 

 

סמסטר ב'

       

 קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול מותגים --- מתוקשב

 יזמות /קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול חדשנות ויזמות ב 18
2 ייזום חברות הזנק ב 20
     

 

סמסטר קיץ

       

 קורסי השלמה
 

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 9

 קורסים חלופיים לפטור
 

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול עפ"י דיני עבודה ו 10