קורסים בתוכנית למצטייני תואר ראשון - שיווק - תשפ"ד

שנה א'

שיווק  -  סמסטר 1

שעות

שם קורס (1)

יום

שעה

2 עקרונות הניהול --- מתוקשב
2 ניהול השיווק --- מתוקשב
2 אסטרטגיה וניהול שיווק במגזר הציבורי --- מתוקשב
2 דירקטורים א 16
  טיפוח מצויינות בשירות א 16
2 מבוא ליזמות  א 18
2 התנהגות צרכנים א 20
סה"כ 12      

שיווק  -  סמסטר 2

שעות

שם קורס (2)

יום

שעה

3 חשבונאות פיננסית ו 10
3 שיטות מחקר מתקדמות א 16
2 אסטרטגיה עסקית ו 8
2 שיווק דיגיטאלי ושיווק במדיה חברתית א 19
  שיווק מיזמים טכנולוגיים א 19
2 שיווק לעסקים B2B --- מתוקשב
סה"כ 12      

 

שיווק  -  סמסטר 3- קיץ

שעות

שם קורס (3)

יום

שעה

2 סמינריון שיווק ד 18
4 עקרונות המימון ו 10
2 פרקטיקום שיווק ג 20
2 משחק עסקים ג 18
סה"כ 10      

 

שנה ב'

שיווק  -  סמסטר 4

שעות

שם קורס (4)

יום

שעה

  סמינריון שיווק- המשך    
2 נושאים מתקדמים בשיווק א 16
2 קבלת החלטות צרכניות ו 10
2 כלים יישומיים בשיווק דיגיטלי ו 12
  יצירתיות בשיווק ופיתוח מוצרים ו 12
2 שימושי ביג דאטה בשיווק ו 8
  סוגיות עסקיות מתקדמות בשיווק ו 8
סה"כ 8      

 

משותפים לכלל ההתמחויות

 

סמסטר א'

 קורסי השלמה

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 10

 קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 השפעות חברתיות בשיווק ובניהול --- מתוקשב
2 עסקים בעולם רב תרבותי --- מתוקשב

 דירקטורים

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניתוח דוחות כספיים ב 18
2 דירקטורים למתקדמים ב 20

 יזמות /קורסים חלופיים לפטור  

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 פרקטיקום יזמות ב 20
 

 

סמסטר ב'

       

 קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול מותגים --- מתוקשב

 יזמות /קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול חדשנות ויזמות ב 18
2 ייזום חברות הזנק ב 20
     

 

סמסטר קיץ

       

 קורסי השלמה
 

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 9

 קורסים חלופיים לפטור
 

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול עפ"י דיני עבודה ו 10