קורסים בתוכנית דו-שנתית - שיווק - תשפ"ד

שנה א' 

 שיווק  -  סמסטר 1

שעות

שם קורס (1)

יום

שעה

2 עקרונות הניהול --- מתוקשב
2 ניהול השיווק --- מתוקשב
2 מבוא ליזמות  א 18
2 דירקטורים א 16
0 טיפוח מצויינות בשירות א 16
2 התנהגות צרכנים א 20
10      

 שיווק  -  סמסטר 2

שעות

שם קורס (2)

יום

שעה

3 חשבונאות פיננסית ו 10
3 שיטות מחקר מתקדמות א 16
2 אסטרטגיה עסקית ו 8
2 שיווק דיגיטאלי ושיווק במדיה חברתית א 19
0 שיווק מיזמים טכנולוגיים א 19
2 שיווק לעסקים B2B --- מתוקשב
12      

 

שנה ב' 

 שיווק  -  סמסטר 3

שעות

שם קורס (3)

יום

שעה

2 סמינריון שיווק ד 16
4 עקרונות המימון א 18
2 כלים יישומיים בשיווק דיגיטלי ו 12
0 יצירתיות בשיווק ופיתוח מוצרים ו 12
2 שימושי ביג דאטה בשיווק ו 8
0 סוגיות עסקיות מתקדמות בשיווק ו 8
2 נושאים מתקדמים בשיווק א 16
2 קבלת החלטות צרכניות ו 10
14      

 שיווק  -  סמסטר 4

שעות

שם קורס (4)

יום

שעה

2 סמינריון שיווק ד 16
2 פרקטיקום שיווק ד 16/20
0 פרקטיקום משחק עסקים ד 20
2 שיווק קיימות ו 10
2 משחק עסקים ו 12
2 ניתוח רשתות חברתיות - מתוקשב --- מתוקשב

 

משותפים לכלל ההתמחויות

סמסטר א'

קורסי השלמה

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 10

קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 השפעות חברתיות בשיווק ובניהול --- מתוקשב
2 עסקים בעולם רב תרבותי __ מתוקשב

 

יזמות /קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 פרקטיקום יזמות ב 20

דירקטורים 

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניתוח דוחות כספיים ב 18
2 דירקטורים למתקדמים ב 20

 

סמסטר ב'

קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול מותגים --- מתוקשב

יזמות /קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול חדשנות ויזמות ב 18
2 ייזום חברות הזנק ב 20

 

סמסטר קיץ

קורסי השלמה

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 9