קורסים בתוכנית דו-שנתית - מערכות מידע - תשפ"ד

שנה א' 

 מערכות מידע  -  סמסטר 1

שעות

שם קורס (1)

יום

שעה

2 עקרונות הניהול --- מתוקשב
2 מבוא ליזמות  א 16
2 דירקטורים א 18
2 ניתוח מערכות ועיצוב מידע ו 8
2 מערכות אחסון א 20
  כלי תכנות לאנליטיקה א 20
10      

 מערכות מידע  -  סמסטר 2

שעות

שם קורס (2)

יום

שעה

3 חשבונאות פיננסית א 16
  נושאים נבחרים במ"מ פיננסיות  א 19
2 ניהול ידע ו 8
2 יסודות הסייבר ו 10
2 כריית נתונים וגילוי ידע א 17
  כריית נתונים וגילוי ידע א 19
2 ניהול פרויקטים ו 12
2 ויזואליזציה --- מתוקשב
13     * מי שאינו מחויב בניהול ידע =11

 

 

שנה ב' 

 מערכות מידע  -  סמסטר 3 

שעות

שם קורס (3)

יום

שעה

2 סמינריון מ"מ ד 18
2 אסטרטגיה עסקית א 18
2 ניהול השיווק --- מתוקשב
2 מתקפות והגנות בעולם הסייבר ו 8
  יישומי R בכריית נתונים --- מתוקשב
  ניהול ופיתוח צוות ו 8
2 ניהול פרויקטים מתקדם ו 10
  ניתוח רשתות חברתיות ו 10
  נושאים נבחרים בסייבר ו 10
2 ניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע ו 12
  טכנולוגיות לניהול נתוני עתק ו 12
12      

 מערכות מידע  -  סמסטר 4

שעות

שם קורס (4)

יום

שעה

2 משחק עסקים א 16
  משחק עסקים ו 8
4 עקרונות המימון א 18
2 פרקטיקום CRISC ו 8
  פרקטיקום מ"מ ד 18
  פרקטיקום PMP א 16
2 טרנספורמציה דיגיטלית ו 10
  כריית טקסט ו 10
2 סמינריון מ"מ ד 18
12      

 

משותפים לכלל ההתמחויות

סמסטר א'

קורסי השלמה

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 10

קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 השפעות חברתיות בשיווק ובניהול --- מתוקשב
2 עסקים בעולם רב תרבותי -- מתוקשב

 

יזמות /קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 פרקטיקום יזמות ב 20

דירקטורים 

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניתוח דוחות כספיים ב 18
2 דירקטורים למתקדמים ב 20

 

סמסטר ב'

קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול מותגים --- מתוקשב

יזמות /קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול חדשנות ויזמות ב 18
2 ייזום חברות הזנק ב 20

 

סמסטר קיץ

קורסי השלמה

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 9