קורסים בתוכנית דו-שנתית - ניהול - תשפ"ד

שנה א'  

 ניהול  -  סמסטר 1

שעות

שם קורס (1)

יום

שעה

2 עקרונות הניהול --- מתוקשב
2 ניהול השיווק --- מתוקשב
2 מבוא ליזמות  א 20
2 התנהגות ארגונית א 18
2 דירקטורים א 16
10      

 ניהול  -  סמסטר 2

שעות

שם קורס (2)

יום

שעה

3 חשבונאות פיננסית א 19
3 שיטות מחקר מתקדמות א 16
2 אנליטיקה עסקית בניהול ו 12
2 ניהול שירות בינלאומי ו 8
0 ניהול פרויקטים ו 8
2 אסטרטגיה עסקית ו 10
12      

 

 

שנה ב' 

 ניהול  -  סמסטר 3

שעות

שם קורס (3)

יום

שעה

2 סמינריון ניהול ד 18
4 עקרונות המימון א 18
2 ניהול בין תרבותי ו 12
0 משחק עסקים ו 12
2 אסטרטגיה בינלאומית ו 8
2 ניהול שינוי ארגוני א 16
2 ניהול פרויקטים מתקדם ו 10
  סימולציית עסקים בינלאומית ו 10
14      

 ניהול  -  סמסטר 4

שעות

שם קורס (4)

יום

שעה

2 סמינריון ניהול ד 18
2 סוגיות נבחרות במנהיגות ו 12
2 ניהול קונפליקטים ו 10
2 ניהול ופיתוח צוות ו 8
2 מיומנויות ניהול א 18
  ניהול עפ"י דיני עבודה א 18
2 פרקטיקום ניהול ד 20
  פרקטיקום משחק עסקים ד 20
  פרקטיקום PMP א 16
12      

 

משותפים לכלל ההתמחויות

סמסטר א'

קורסי השלמה

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 10

קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 השפעות חברתיות בשיווק ובניהול --- מתוקשב
2 עסקים בעולם רב תרבותי __ מתוקשב

 

יזמות /קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 פרקטיקום יזמות ב 20

דירקטורים 

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניתוח דוחות כספיים ב 18
2 דירקטורים למתקדמים ב 20

 

סמסטר ב'

קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול מותגים --- מתוקשב

יזמות /קורסים חלופיים לפטור

שעות

קורס חלופי

יום

שעה

2 ניהול חדשנות ויזמות ב 18
2 ייזום חברות הזנק ב 20

 

סמסטר קיץ

קורסי השלמה

שעות

קורס השלמה

יום

שעה

2 מבוא לכלכלה מאקרו --- מתוקשב
2 מבוא לכלכלה מיקרו --- מתוקשב
3 מתמטיקה ו 9