רשימת סגל

faculty members

ראש בית הספר

שםסמל מיון תחומי מחקר
Prof.Eyal Yaniv פרופ' אייל יניב Entrepreneurship, Strategic Management, Innovation Marketing, Organizational Attention, Organizational Culture.

סגן ראש בית הספר

סגל אקדמי

שםסמל מיון תחומי מחקר
פרופ' רועי גלברד פרופ' רועי גלברד Data Mining & Knowledge Discovery, SW Project Management.
ד"ר אלה גליקסון דר' אלה גליקסון Teams, Culture, Computer-Mediated Communication, Trust in Artificial Intelligence
ד"ר אורי גרוסמן, רו"ח דר' אורי גרוסמן Consumer Behavior, Psychological Distances Effects in Consumer Behavior, Behavioral Finance
Raveh Harush דר' רווה הרוש Multiple identities, Teams, Leadership, and Globalization
ד"ר צבי יוסמן דר' צבי יוסמן Organizational Psychology, Decision Making Processes, Social responsibility, Leadership and Conflict Management.
פרופ' בני לאוטרבך פרופ' בני לאוטרבך Corporate Control and Social Responsibility, Financial Markets' Microstructure and Asset Pricing.
Yevgeny Mugerman דר' יבגני מוגרמן Behavioral Finance, Corporate Finance
ד"ר נירה מוניצ'ור דר' נירה מוניצ'ור Consumer Behavior, Judgment and Decision Making, Behavioral Decision Theory, Time Effects in Consumer Behavior
ד"ר מני עבודי דר' מני עבודי Equity Based Compensation, Corporate Finance, Private Equity Valuation.
ד"ר דקלה פרץ דר' דקלה פרץ Consumer psychology and behavior Consumer judgment and decision-making Consistency in consumption behavior Identity, and social psychology effects on consumer behavior
פרופ' גיא קפלנסקי Behavioral Finance, Portfolio Theory, Capital Markets, Asset Pricing.
דר' אלון רביב Financial institutions, international finance, fixed income, derivatives, quantitative finance, asset pricing
דר' מתי רחמים דר' מתי רחמים Marketing
פרופ' דיויד שוורץ פרופ' דיויד שוורץ Knowledge Management, Electronic Business, Electronic Government, Intelligent Systems, Internet Technology, Agent-based Architectures, Computer-mediated Communication.