רשימת סגל

faculty members

ראש בית הספר

שם תחומי מחקרסמל מיון
פרופ' רועי גלברד פרופ' רועי גלברד Data Mining & Knowledge Discovery, SW Project Management.

סגן ראש בית הספר

סגל אקדמי

שם תחומי מחקרסמל מיון
ד"ר אורי גרוסמן, רו"ח דר' אורי גרוסמן Consumer Behavior, Psychological Distances Effects in Consumer Behavior, Behavioral Finance
ד"ר איריס יוסטר דר' איריס יוסטר AI-based Customer-Business Interactions, Personalization, Marketing
Yevgeny Mugerman דר' יבגני מוגרמן Behavioral Finance, Corporate Finance
פרופ' גיא קפלנסקי Behavioral Finance, Portfolio Theory, Capital Markets, Asset Pricing.
ד"ר נירה מוניצ'ור דר' נירה מוניצ'ור Consumer Behavior, Judgment and Decision Making, Behavioral Decision Theory, Time Effects in Consumer Behavior
ד"ר דקלה פרץ דר' דקלה פרץ Consumer psychology and behavior Consumer judgment and decision-making Consistency in consumption behavior Identity, Social psychology effects on consumer behavior
פרופ' בני לאוטרבך פרופ' בני לאוטרבך Corporate Control and Social Responsibility, Financial Markets' Microstructure and Asset Pricing.
Prof.Eyal Yaniv פרופ' אייל יניב Entrepreneurship, Strategic Management, Innovation Marketing, Organizational Attention, Organizational Culture.
ד"ר מני עבודי דר' מני עבודי Equity Based Compensation, Corporate Finance, Private Equity Valuation.
דר' אלון רביב Financial institutions, international finance, fixed income, derivatives, quantitative finance, asset pricing
ד"ר אלון ברטל דר' אלון ברטל Information Systems
David G. Schwartz פרופ' דיויד שוורץ Knowledge Management, Electronic Business, Electronic Government, Intelligent Systems, Internet Technology, Agent-based Architectures, Computer-mediated Communication.
דר' מתי רחמים דר' מתי רחמים Marketing
Raveh Harush דר' רווה הרוש Multiple identities, Teams, Leadership, Globalization
ד"ר אלה גליקסון דר' אלה גליקסון Teams, Culture, Computer-Mediated Communication, Trust in Artificial Intelligence