רשימת סגל

faculty members

ראש בית הספר

שם תחומי מחקרסמל מיון
פרופ' רועי גלברד פרופ' רועי גלברד Data Mining & Knowledge Discovery, SW Project Management.

סגן ראש בית הספר

סגל אקדמי

שם תחומי מחקרסמל מיון
ד"ר אלה גליקסון דר' אלה גליקסון Teams, Culture, Computer-Mediated Communication, Trust in Artificial Intelligence
Raveh Harush דר' רווה הרוש Multiple identities, Teams, Leadership, and Globalization
דר' מתי רחמים דר' מתי רחמים Marketing
פרופ' דיויד שוורץ פרופ' דיויד שוורץ Knowledge Management, Electronic Business, Electronic Government, Intelligent Systems, Internet Technology, Agent-based Architectures, Computer-mediated Communication.
דר' אלון ברטל Information Systems
דר' אלון רביב Financial institutions, international finance, fixed income, derivatives, quantitative finance, asset pricing
ד"ר מני עבודי דר' מני עבודי Equity Based Compensation, Corporate Finance, Private Equity Valuation.
Prof.Eyal Yaniv פרופ' אייל יניב Entrepreneurship, Strategic Management, Innovation Marketing, Organizational Attention, Organizational Culture.
פרופ' בני לאוטרבך פרופ' בני לאוטרבך Corporate Control and Social Responsibility, Financial Markets' Microstructure and Asset Pricing.
ד"ר דקלה פרץ דר' דקלה פרץ Consumer psychology and behavior Consumer judgment and decision-making Consistency in consumption behavior Identity, and social psychology effects on consumer behavior
ד"ר נירה מוניצ'ור דר' נירה מוניצ'ור Consumer Behavior, Judgment and Decision Making, Behavioral Decision Theory, Time Effects in Consumer Behavior
פרופ' גיא קפלנסקי Behavioral Finance, Portfolio Theory, Capital Markets, Asset Pricing.
Yevgeny Mugerman דר' יבגני מוגרמן Behavioral Finance, Corporate Finance
ד"ר איריס יוסטר דר' איריס יוסטר AI-based Customer-Business Interactions, Personalization, Marketing
ד"ר אורי גרוסמן, רו"ח דר' אורי גרוסמן Consumer Behavior, Psychological Distances Effects in Consumer Behavior, Behavioral Finance