מפגש עם מר רמי לוי מנכ"ל של רשת "רמי לוי - שיווק השקמה"